Kontakt
 
Vedoucí souboru Saltum Dare : 603 313 338

e-mail : saltum.dare@centrum.cz

Tréninky probíhají v tanečním sále budovy ZUŠ Na Popelce,  Pod Klikovkou 1561/13, Praha 5